معنی و ترجمه کلمه free-electron model به فارسی free-electron model یعنی چه

free-electron model


شيمى : الگوى الکترون ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها