معنی و ترجمه کلمه free-head grinding به فارسی free-head grinding یعنی چه

free-head grinding


علوم مهندسى : سنگ زنى دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها