معنی و ترجمه کلمه free-standing columns به فارسی free-standing columns یعنی چه

free-standing columns


معمارى : ستونهاى مستقل يا مجزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها