معنی و ترجمه کلمه freeboard به فارسی freeboard یعنی چه

freeboard


(حق ).حق ادعاى مالکيت در مورد زمينهاى خالصه ،غذا ومنزل مجانى
ورزش : قسمتى از قايق که بيرون اب است
علوم نظامى : بدنه فوقانى ناو
علوم دريايى : پهلوى سطح ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها