معنی و ترجمه کلمه freedom of information act به فارسی freedom of information act یعنی چه

freedom of information act


کامپيوتر : قانون فدرالى که به شهروندان عادى اجازه مى دهد تا به اطلاعاتى که توسط نمايندگى فدرالى جمع اورى شده است دسترسى يابند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها