معنی و ترجمه کلمه freedom of the press به فارسی freedom of the press یعنی چه

freedom of the press


ازادى مطبوعات ،ازادى نگارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها