معنی و ترجمه کلمه freeman به فارسی freeman یعنی چه

freeman


شهر نشين ،ازادمرد،ساکن شهر،داراى ،حقوق مدنى
قانون ـ فقه : فرد متمتع از حقوق مدنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها