معنی و ترجمه کلمه freestanding به فارسی freestanding یعنی چه

freestanding


(بناى )ساده ،بى الايش ،بى پيرايه ،بى زيور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها