معنی و ترجمه کلمه freeway به فارسی freeway یعنی چه

freeway


بزرگراه ،شاهراه ،شاهراهى که از حق راهدارى معاف است
معمارى : شاهراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها