معنی و ترجمه کلمه french fry به فارسی french fry یعنی چه

french fry


برش هاى سيب زمينى رادرروغن سرخ کردن ،برش سيب زمينى سرخ کردن(درروغن فراوان)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها