معنی و ترجمه کلمه frequecny modulation recording به فارسی frequecny modulation recording یعنی چه

frequecny modulation recording


کامپيوتر : ثبت تلفيق فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها