معنی و ترجمه کلمه frequency band compression به فارسی frequency band compression یعنی چه

frequency band compression


علوم مهندسى : تراکم باند فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها