معنی و ترجمه کلمه frequency constancy به فارسی frequency constancy یعنی چه

frequency constancy


علوم مهندسى : ثبات فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها