معنی و ترجمه کلمه frequency curve به فارسی frequency curve یعنی چه

frequency curve


عمران : منحنى فراوانى
روانشناسى : منحنى بسامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها