معنی و ترجمه کلمه frequency histogram به فارسی frequency histogram یعنی چه

frequency histogram


روانشناسى : نمودار ستونى بسامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها