معنی و ترجمه کلمه frequency measurement به فارسی frequency measurement یعنی چه

frequency measurement


اندازه گيرى فرکانس
علوم مهندسى : سنجش فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها