معنی و ترجمه کلمه frequency meter به فارسی frequency meter یعنی چه

frequency meter


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فرکانس
الکترونيک : بسامد سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها