معنی و ترجمه کلمه frequency of oscillations به فارسی frequency of oscillations یعنی چه

frequency of oscillations


علوم مهندسى : فرکانس نوسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها