معنی و ترجمه کلمه frequency stabilization به فارسی frequency stabilization یعنی چه

frequency stabilization


علوم مهندسى : پايدار نمودن فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها