معنی و ترجمه کلمه frequency stabilizer به فارسی frequency stabilizer یعنی چه

frequency stabilizer


علوم مهندسى : پايدارکننده فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها