معنی و ترجمه کلمه frequency triplication به فارسی frequency triplication یعنی چه

frequency triplication


علوم مهندسى : تريپلاژ فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها