معنی و ترجمه کلمه frequency tuning به فارسی frequency tuning یعنی چه

frequency tuning


علوم مهندسى : تنظيم فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها