معنی و ترجمه کلمه frequently به فارسی frequently یعنی چه

frequently


خيلى اوقات ،بارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها