معنی و ترجمه کلمه fresh breeze به فارسی fresh breeze یعنی چه

fresh breeze


بادى که ساعتى 32 کيلومتر بوزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها