معنی و ترجمه کلمه fresh gale به فارسی fresh gale یعنی چه

fresh gale


بادى که با سرعت ساعتى 39 تا 46 ميل بوزد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها