معنی و ترجمه کلمه fretted by moth به فارسی fretted by moth یعنی چه

fretted by moth


بيدزده ،بيدخورده

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها