معنی و ترجمه کلمه friction welding به فارسی friction welding یعنی چه

friction welding


علوم مهندسى : جوشکارى مالشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها