معنی و ترجمه کلمه frictional unemployment به فارسی frictional unemployment یعنی چه

frictional unemployment


بيکارى اصطکاکى ،بيکارى کوتاه مدت که در نتيجه تحرک ناقص نيروى کار
بازرگانى : اطلاعات ناقص مربوط به فرصتهاى شغلى و عدم توانائى اقتصاد در تطابق دادن هر چه سريعتر افراد با مشاغل ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها