معنی و ترجمه کلمه friday prayer leader به فارسی friday prayer leader یعنی چه

friday prayer leader


قانون ـ فقه : امام جمعه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها