معنی و ترجمه کلمه friedel-crafts catalyst به فارسی friedel-crafts catalyst یعنی چه

friedel-crafts catalyst


شيمى : کاتاليزور فريدل - کرافتس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها