معنی و ترجمه کلمه friendly state به فارسی friendly state یعنی چه

friendly state


کشور دوست
علوم نظامى : کشور خودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها