معنی و ترجمه کلمه from an economical standpoint به فارسی from an economical standpoint یعنی چه

from an economical standpoint


از لحاظ اقتصاد( يا اقتصادى) ،از نظر يا نقطه نظر اقتصاد( ى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها