معنی و ترجمه کلمه from gambit به فارسی from gambit یعنی چه

from gambit


ورزش : وامبى فروم در گشايش برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها