معنی و ترجمه کلمه from right and left به فارسی from right and left یعنی چه

from right and left


از چپ وراست ،از هر سو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها