معنی و ترجمه کلمه from the four winds به فارسی from the four winds یعنی چه

from the four winds


ازچهارسو،ازهمه طرف ،ازهمه جهت ،از اطراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها