معنی و ترجمه کلمه from this time forth به فارسی from this time forth یعنی چه

from this time forth


ازاين پس ،زين سپس ،ازاين ببعد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها