معنی و ترجمه کلمه frondiferous به فارسی frondiferous یعنی چه

frondiferous


داراى ساقه هاى برگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها