معنی و ترجمه کلمه front lines به فارسی front lines یعنی چه

front lines


خط مقدم جبهه ،خطوط مقدم
علوم نظامى : خطوط جلو جبهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها