معنی و ترجمه کلمه frontier به فارسی frontier یعنی چه

frontier


سرحد،خط فاصل ،مرزى ،صف جلو لشکر
بازرگانى : مرز
علوم نظامى : سرحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها