معنی و ترجمه کلمه frost and kindred phenomena به فارسی frost and kindred phenomena یعنی چه

frost and kindred phenomena


يخ بندان وکيفيات طبيعى همانند ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها