معنی و ترجمه کلمه frost به فارسی frost یعنی چه

frost


بشمه( شبنم منجمد)،ژاله ،شبنم منجمد،سرماريزه ،گچک ،برفک ،سرمازدن ،سرمازده کردن ،ازشبنم يا برف ريزه پوشيده ش دن
علوم مهندسى : يخ بندان
معمارى : بشمه
زيست شناسى : يخبندان
علوم هوايى : شبنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها