معنی و ترجمه کلمه frosted به فارسی frosted یعنی چه

frosted


پوشيده ازشبنم يخ زده ،يخ زده ،سرمازده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها