معنی و ترجمه کلمه fruition به فارسی fruition یعنی چه

fruition


بارورى ،برخوردارى ،تمتع ،ميوه اورى ،پايان ،استنتاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها