معنی و ترجمه کلمه fruitlessness به فارسی fruitlessness یعنی چه

fruitlessness


عدم نتيجه ،بيهودگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها