معنی و ترجمه کلمه frustration به فارسی frustration یعنی چه

frustration


عقيم گذارى ،خنثى سازى ،محروم سازى ،نا اميدى
قانون ـ فقه : غير ممکن شدن اجراى قرارداد به دليل دخالت وقايع غير مترقبه
روانشناسى : ناکامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها