معنی و ترجمه کلمه fuchsine به فارسی fuchsine یعنی چه

fuchsine


(ش ).رنگ قرمز مايل به ابى که براى رنگ اميزى پشم وابريشم وچرم بکا رميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها