معنی و ترجمه کلمه fuel injection system به فارسی fuel injection system یعنی چه

fuel injection system


علوم هوايى : سيستم تزريق سوخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها