معنی و ترجمه کلمه fuel-air mixture ratio به فارسی fuel-air mixture ratio یعنی چه

fuel-air mixture ratio


علوم هوايى : نسبت مخلوط سوخت و هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها