معنی و ترجمه کلمه fuel-oil-mixture به فارسی fuel-oil-mixture یعنی چه

fuel-oil-mixture


علوم مهندسى : مخلوط روغن و سوخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها