معنی و ترجمه کلمه fuel به فارسی fuel یعنی چه

fuel


ماده قابل اشتعال ،غذا،اغذيه ،تقويت ،سوخت گيرى کردن ،سوخت دادن( به)،تحريک کردن ،تجديد نيرو کردن
علوم مهندسى : ماده انرژى زا ماده کارساز
عمران : سوخت
معمارى : سوخت
شيمى : سوخت
ورزش : سوخت موتور
عل وم هوايى : سوخت
علوم نظامى : بنزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها